EKG wczoraj, dziś i jutro

EKG
wczoraj, dziś i jutro

24/11/2018
Kiedy?
24/11/2018
Gdzie?

Centrum Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego
ul. Pomorska 251, Łódź
(obok Instytutu Stomatologii UMED)

Koszt?

Lekarz – 70 zł
Pielęgniarka, ratownik medyczny – 35 zł
Lekarz emerytowany, doktorant, student – udział bezpłatny

IX Konferencja Naukowa „EKG wczoraj, dziś i jutro” już za nami

24 listopada odbyła się IX Konferencja Naukowa pt. „EKG wczoraj, dziś i jutro” zorganizowana przez Katedrę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Konferencji przewodniczyła prof. Małgorzata Kurpesa. Patronat nad Konferencją objęły: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wśród uczestników znalazło się niemal 500 lekarzy, studentów, techników elektrokardiologii, pielęgniarek i ratowników medycznych. Każdy, bez względu na stopień zaawansowania wiedzy elektrokardiologicznej, miał możliwość znaleźć interesujący temat wykładu.

Podczas pierwszej sesji – „Co zrobić, żeby prawidłowo zinterpretować EKG” – dowiedzieliśmy się jak ważne jest by dobrze wykonać zapis EKG (Zbigniew Bednarkiewicz – Łódź), ustalić kolejność analizy (Małgorzata Kurpesa – Łódź), znać normy (Patryk Siedlecki – Łódź) oraz uporać się z artefaktami (Rafał Baranowski – Warszawa).

Kolejna sesja dotyczyła problemów w interpretacji EKG. Wyjaśniono m.in. jak znaleźć i policzyć załamki P (Rafał Baranowski – Warszawa) czy jak zinterpretować zmiany kształtu i czasu trwania QRS (Bartosz Szafran – Wrocław). W dalszej części sesji omówione zostały tematy zmian STT (Piotr Kukla – Gorlice).

Sesja III „Ciekawe elektrokardiogramy znalezione…” koncentrowała się na analizie przypadków EKG zaczerpniętych z: Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej (Urszula Cieślik-Guerra – Łódź), Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej (Kamil Wikło – Łódź), Poradni Kardiologicznej (Ewa Trzos – Łódź), a także z Facebooka (Bartosz Szafran – Wrocław).

Ostatnia sesja to „Praktyczny poradnik interpretacji EKG pacjenta ze stymulatorem”. Pierwszy wykład sesji wyposażył uczestników w niezbędne podstawy wiedzy o stymulatorach (Andrzej Bissinger – Łódź). Drugi zapoznał z pułapkami elektrokardiograficznymi stwarzanymi przez automatyczne algorytmy urządzeń wszczepialnych (Stefan Karczmarewicz – Otwock).

Podczas przerw w obradach uczestnicy mieli okazję odwiedzenia stoisk sponsorów i poszerzenia wiedzy o nowinki elektrokardiograficzne.

Kolejna Konferencja już za rok. Zapraszamy!

Przewodnicząca Konferencji
Prof. dr hab. med. Małgorzata Kurpesa
Kierownik Katedry Kardiologii
Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak

 

Organizator
Organizator
Organizator

Wspierają Konferencję

Polpharma Servier Medtronic Boehringer Recordati-polska BTL Krka aflofarm schiller polfarmex reymed Orion ProPlus Bayer

Punkty edukacyjne

Lekarz uczestniczący w Konferencji otrzymuje 6 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami).

Ratownik medyczny uczestniczący w Konferencji otrzymuje 2 punkty edukacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1884).