EKG wczoraj, dziś i jutro

Zarejestruj sie już dziś! Rejestracja odbywa się na portalu rejestracja.net

Data i miejsce

Konferencja odbędzie się w dniu 23 listopada 2019 r.

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego
ul. Pomorska 251, Łódź
(obok Instytutu Stomatologii UMED)
Aula 1000

Podziel się na:

Wspierają Konferencję

Polpharma Servier Medtronic Krka ProPlus Bayer

Punkty edukacyjne

Lekarz uczestniczący w Konferencji otrzymuje 6 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami) oraz 6 punktów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ratownik medyczny uczestniczący w Konferencji otrzymuje 2 punkty edukacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).