EKG wczoraj, dziś i jutro

Zarejestruj sie już dziś! Rejestracja odbywa się na portalu rejestracja.net

Komitet naukowy

Przewodnicząca

Małgorzata Kurpesa

 

Członkowie:

Rafał Baranowski  (Warszawa)

Zbigniew Bednarkiewicz  (Łódź)

Andrzej Bissinger (Łódź)

Urszula Cieślik-Guerra (Łódź)

Michał Chudzik (Łódź)

Jarosław D. Kasprzak (Łódź)

Przemysław Mitkowski (Poznań)

Marek Niwald (Łódź)

Magdalena Pawlak (Łódź)

Haval Qawoq (Łódź)

Patryk Siedlecki (Łódź)

Bartosz Szafran (Wrocław)

Krzysztof Szydło (Katowice)

Ewa Trzos  (Łódź)

Podziel się na:

Wspierają Konferencję

Polpharma Servier Boehringer Pfizer PZWL Bayer ProPlus

Punkty edukacyjne

Lekarz uczestniczący w Konferencji otrzymuje 5 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami), 10 punktów akredytacyjnych Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz 3,75 punktów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Ratownik medyczny uczestniczący w Konferencji otrzymuje 2 punkty edukacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).