EKG wczoraj, dziś i jutro

Zarejestruj sie już dziś! Rejestracja odbywa się na portalu rejestracja.net

Komitet naukowy

Przewodnicząca

Małgorzata Kurpesa

 

Członkowie

Elżbieta Katarzyna Biernacka (Warszawa)

Zbigniew Bednarkiewicz  (Łódź)

Andrzej Bissinger (Łódź)

Jarosław Drożdż (Łodź)

Artur Filipecki (Katowice)

Jarosław D. Kasprzak (Łódź)

Andrzej Lubiński (Łódź)

Przemysław Mitkowski (Poznań)

Paweł Ptaszyński (Łódź)

Tomasz Rechciński (Łódź)

 Bartosz Szafran (Wrocław)

Krzysztof Szydło (Katowice)

Beata Średniawa (Zabrze)

Ewa Trzos  (Łódź)

Jerzy Krzysztof  Wranicz  (Łódź)

Podziel się na:

Wspierają Konferencję

Polpharma Servier Medtronic Krka ProPlus Bayer

Punkty edukacyjne

Lekarz uczestniczący w Konferencji otrzymuje 6 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami) oraz 6 punktów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ratownik medyczny uczestniczący w Konferencji otrzymuje 2 punkty edukacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).