EKG wczoraj, dziś i jutro

Zarejestruj sie już dziś! Rejestracja odbywa się na portalu rejestracja.net

Komitet naukowy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa

Członkowie:

 • prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
 • dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
 • dr hab. n. med. Krzysztof Kaczmarek
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
 • dr hab. n. med. Piotr Kukla
 • dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
 • dr hab. n. med. Tomasz Rechciński
 • dr n. med. Sebastian Słomka
 • dr n. med. Bartosz Szafran
 • dr hab. n. med. prof. SUM Krzysztof Szydło
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

 

 

Podziel się na:

Wspierają Konferencję

Polpharma Servier Medtronic Boehringer Pfizer PZWL Novartis Pro-Plus ASPEL Reynolds medical

Punkty edukacyjne

Lekarz uczestniczący w Konferencji otrzymuje 7 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami), 10 punktów akredytacyjnych Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz 7 punktów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ratownik medyczny uczestniczący w Konferencji otrzymuje 5 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. 2019, poz. 2464).