Komitet naukowy

Przewodnicząca

Małgorzata Kurpesa

 

Członkowie:

Rafał Baranowski  (Warszawa)

Elżbieta Katarzyna Biernacka (Warszawa)

Zbigniew Bednarkiewicz  (Łódź)

Michał Chudzik  (Łódź)

Krzysztof Kaczmarek (Łódź)

Jarosław D. Kasprzak (Łódź)

Artur Klimczak (Łódź)

Edward Koźluk (Warszawa)

Piotr Kukla (Gorlice)

Jan Zbigniew Peruga (Łódź)

Bartosz Szafran (Wrocław)

Ewa Trzos  (Łódź)

Andrzej Walczak (Łódź)

Jerzy Krzysztof Wranicz  (Łódź)