EKG wczoraj, dziś i jutro

Zarejestruj sie już dziś! Rejestracja odbywa się na portalu rejestracja.net

Komitet naukowy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa

 

Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
lek. Michał Kałowski
prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński
dr n. med. Bartosz Szafran
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szydło
prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa
dr hab. n. med. Ewa Trzos
prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

 

Podziel się na:

Wspierają Konferencję

Polpharma Servier Boehringer Krka Pfizer Bayer Janssen Novartis Pro-Plus Schiller

Punkty edukacyjne

Lekarz uczestniczący w Konferencji otrzymuje 6 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami), 10 punktów akredytacyjnych Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz 6 punktów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ratownik medyczny uczestniczący w Konferencji otrzymuje 2 punkty edukacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. 2019, poz. 2464).