EKG wczoraj, dziś i jutro

Zarejestruj sie już dziś! Rejestracja odbywa się na portalu rejestracja.net

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa

 

Członkowie Komitetu  Organizacyjnego

dr n. med. Urszula Cieślik–Guerra
lek. Magdalena Pawlak
lek. Kamil Wikło

 

Podziel się na:

Wspierają Konferencję

Polpharma Servier Boehringer Krka Pfizer Bayer Janssen Novartis Pro-Plus Schiller

Punkty edukacyjne

Lekarz uczestniczący w Konferencji otrzymuje 6 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami), 10 punktów akredytacyjnych Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz 6 punktów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ratownik medyczny uczestniczący w Konferencji otrzymuje 2 punkty edukacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. 2019, poz. 2464).