Opłaty

Lekarz – 70 zł
Lekarz emerytowany, pielęgniarka, ratownik medyczny – 35 zł
Student – udział bezpłatny