EKG wczoraj, dziś i jutro

Zarejestruj sie już dziś! Rejestracja odbywa się na portalu rejestracja.net

Program

9.00 – 9.10OTWARCIE KONFERENCJI
9.10 – 10.50SESJA I - EKG to nie tylko badanie spoczynkowe
Przewodniczący: Małgorzata Kurpesa, Jarosław D. Kasprzak
Długoczasowe rejestracje EKG - Małgorzata Kurpesa (Łódź)
Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa - Zbigniew Bednarkiewicz (Łódź)
Elektrokardiogram wewnątrzsercowy - Andrzej Lubiński (Łódź)
Elektrokardiologia okiem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Kardiologii - Jarosław Drożdż (Łódź)
 
10.50 – 11.10PRZERWA - JUBILEUSZ
 
11.10 – 13.00SESJA II - Zaburzenia rytmu serca
Przewodniczący: Jerzy Krzysztof Wranicz, Elżbieta Katarzyna Biernacka
Rytm zatokowy i jego zaburzenia - Bartosz Szafran (Wrocław)
Migotanie i trzepotanie przedsionków - Beata Średniawa (Zabrze)
Prezentacja Sponsora - Servier Polska
Częstoskurcze nadkomorowe - Artur Filipecki (Katowice)
Częstoskurcze komorowe - Krzysztof Szydło (Katowice)
 
13.00 – 13.20PRZERWA
 
13.20 – 14.50SESJA III - EKG w różnych sytuacjach klinicznych
Przewodniczący: Beata Średniawa, Krzysztof Szydło
W kanałopatiach – Elżbieta Katarzyna Biernacka (Warszawa)
U sportowców - Bartosz Szafran (Wrocław)
W kardiomiopatii przerostowej - Ewa Trzos (Łódź)
W chorobach infekcyjnych - Tomasz Rechciński (Łódź)
W preekscytacji - Paweł Ptaszyński (Łódź)
 
14.50 – 15.00PRZERWA
 
15.00 – 16.15SESJA IV - Praktyczny poradnik interpretacji EKG pacjenta ze stymulatorem
Przewodniczący: Paweł Ptaszyński, Artur Filipecki
Ocena funkcji stymulatora w zapisie EKG - Andrzej Bissinger (Łódź)
Przydatność EKG w ocenie pracy ICD/CRT - Przemysław Mitkowski (Poznań)
Elektrokardiograficzne zagadki stymulatorowe – Andrzej Bissinger i Przemysław Mitkowski
Podziel się na:

Wspierają Konferencję

Polpharma Servier Medtronic Krka ProPlus Bayer

Punkty edukacyjne

Lekarz uczestniczący w Konferencji otrzymuje 6 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami) oraz 6 punktów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ratownik medyczny uczestniczący w Konferencji otrzymuje 2 punkty edukacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).