Program

9.00 – 9.10 OTWARCIE KONFERENCJI
9.10 – 10.30 SESJA I
EKG w różnych sytuacjach klinicznych
Prowadzący: Małgorzata Kurpesa (Łódź), Ewa Trzos (Łódź)

●  EKG w hipotermii

Piotr Kukla (Gorlice)

●  EKG u chorego z omdleniami

Ewa Trzos (Łódź)

●  EKG  u kobiety w ciąży

Elżbieta Katarzyna Biernacka (Warszawa)

●  Dyskusja

10.30 – 10.45 PRZERWA
10.45 – 12.00 SESJA II
Interaktywna analiza przypadków elektrokardiograficznych
Prowadzący: Małgorzata Kurpesa (Łódź), Rafał Baranowski (Warszawa)
12.00 – 12.20 PRZERWA
12.20 – 14.00 SESJA III
Zaburzenia rytmu w kardiologii interwencyjnej                                    
Prowadzący: Zbigniew Bednarkiewicz (Łódź), Bartosz Szafran (Wrocław)

●  Arytmie w przebiegu ASD – leczonego lub nie

Elżbieta Katarzyna Biernacka (Warszawa)

●  Zaburzenia rytmu i przewodzenia po terapii zabiegowej kardiomiopatii przerostowej

Jan Zbigniew Peruga (Łódź)

●  EKG po ablacji migotania przedsionków

Edward Koźluk (Warszawa)

●  Zaburzenia  rytmu i przewodzenia po TAVI

Artur Klimczak (Łódź), Andrzej Walczak (Łódź)

14.00 – 14.20 PRZERWA
14.20 – 16.00 SESJA IV

Nie wiem co jest w tym EKG – Zapytam kolegę

Prowadzący: Rafał Baranowski (Warszawa), Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź)

●  pyta: Michał Chudzik (Łódź)

odpowiada: Bartosz Szafran (Wrocław)

●  pyta: Bartosz Szafran (Wrocław)

odpowiada: Michał Chudzik (Łódź)

●  pyta: Edward Koźluk (Warszawa)

odpowiada: Krzysztof Kaczmarek (Łódź)

● pyta: Krzysztof Kaczmarek (Łódź)

odpowiada: Edward Koźluk (Warszawa)