EKG wczoraj, dziś i jutro

Zarejestruj sie już dziś! Rejestracja odbywa się na portalu rejestracja.net

Program

9.00 – 9.15OTWARCIE KONFERENCJI
9.15 – 11.00SESJA I - Elektrokardiologia w czasie pandemii
Prowadzący: Małgorzata Kurpesa, Jarosław D. Kasprzak
EKG w diagnostyce migotania przedsionków – Jarosław D. Kasprzak (Łódź) Wykład sponsorowany przez firmę Boehringer Ingelheim
Jak bezpiecznie wykonać EKG spoczynkowy i przedłużone monitorowanie EKG? - Ewa Trzos (Łódź)
Bezpieczna kontrola urządzeń wszczepialnych - Przemysław Mitkowski (Poznań)
Co można znaleźć w EKG u pacjenta po Covid-19? - Michał Chudzik (Łódź)
Telemedycyna – czy Święty Graal elektrokardiologii w czasie pandemii? - Jerzy Szewczyk (firma PRO PLUS)
 
11.00 – 11.15PRZERWA
 
11.15 – 12.45SESJA II - EKG z życia wzięte z komentarzem eksperta
Prowadzący: Przemysław Mitkowski (Poznań), Bartosz Szafran (Wrocław)
EKG pacjenta z OIOK - Patryk Siedlecki (Łódź)
EKG pacjenta z Pracowni Elektrofizjologii - Haval Qawoq (Łódź)
EKG pacjenta z Oddziału Kardiologii - Magdalena Pawlak (Łódż)
EKG pacjenta z Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej - Urszula Cieślik-Guerra (Łódź)
 
12.45 – 13.00PRZERWA
 
13.00 – 14.45SESJA III – Rozpoznanie EKG – czasem łatwe czasem nie
Prowadzący: Bartosz Szafran (Wrocław), Małgorzata Kurpesa (Łódź)
Czy da się elektrokardiograficznie wykryć przerost mięśnia sercowego? – Krzysztof Szydło (Katowice)
Jak rozpoznać zawał serca skoro kryteria EKG stale się zmieniają? – Bartosz Szafran (Wrocław)
Z częstoskurczami zawsze są kłopoty – Rafał Baranowski (Warszawa)
Czy wszczepione urządzenie pracuje prawidłowo – Andrzej Bissinger (Łódź)
Z dziećmi też są problemy elektrokardiograficzne – Marek Niwald (Łódź)
Podziel się na:

Wspierają Konferencję

Polpharma Servier Boehringer Pfizer PZWL Bayer ProPlus

Punkty edukacyjne

Lekarz uczestniczący w Konferencji otrzymuje 5 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami), 10 punktów akredytacyjnych Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz 3,75 punktów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Ratownik medyczny uczestniczący w Konferencji otrzymuje 2 punkty edukacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).