Punkty edukacyjne

Zarejestrowani uczestnicy Konferencji (lekarze) otrzymają certyfikat potwierdzający przyznanie 6 punktów edukacyjnych (na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełniania obowiązku kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Dziennik Ustaw nr 04/231/2326) oraz 5,5 punktu edukacyjnego przyznanego przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Zarejestrowani uczestnicy Konferencji (ratownicy medyczni) otrzymają certykat potwierdzający przyznanie 2 punktów edukacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Dz. U. Nr 112, poz.775).

Certyfikaty wydawane będą zgodnie z formą udziału wybraną podczas rejestracji.