EKG wczoraj, dziś i jutro

Zarejestruj sie już dziś! Rejestracja odbywa się na portalu rejestracja.net

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji poprzez portal rejestracja.net

Podziel się na:

Wspierają Konferencję

Punkty edukacyjne

Lekarz uczestniczący w Konferencji otrzymuje …. punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami), …. punktów akredytacyjnych Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz …. punktów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ratownik medyczny uczestniczący w Konferencji otrzymuje …. punkty edukacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. 2019, poz. 2464).